Anunț privind acordarea vizei anuale

2016.12.12, Anunț

ACTUALIZARE 09.11.2017

Prin decizia Consiliului Municipal al CMMB nr. 13/09.11.2017, se prelungeste termenul de aplicare a deciziei nr. 7/07.12.2016 pina la data de 01.06.2018.

În vederea obținerii vizei anuale, membrii CMMB sunt obligați să prezinte dovada efectuării numărului de puncte EMC (40 puncte în ultimul an sau 200 puncte în ultimii 5 ani).

În acest sens, conducerea CMMB a decis să acorde un termen de grație de 90 de zile calendaristice pentru medicii care solicită eliberarea vizei anuale și care nu au depus documentele justificative privind punctele de EMC.

Medicii care la momentul solicitării vizei nu au depus dovada cumulării punctelor EMC, vor completa un formular-ANGAJAMENT prin care se obligă sa o depuna la CMMB, în termen de 90 zile calendaristice de la data semnării.

Decizia este valabilă pâna la data de 01.06.2018. Ulterior acestei date, vizele nu se mai pot acorda făra depunerea dovezii punctelor EMC.